SingöAffären AB

Din lokala handlare på Singö       

                                                          

 

 

Mer om SingöAffären:

 

 Hela Informationen hämtas här i sin helhet!

 

 Framtida Styrelse och annat stöd. 

 

 Framtid i Singöbygden

 

 Varför en affär?

 

Hämta hela informationen här!

 

Hemsidan redovisar SingöAffärens erbjudande i korta drag men här kan du ladda ner information i pdf-format.

 

Informationsmemorandum

Hela informationen som skickas ut till samtliga fastighetsägare på Singö och Fogdö. (1,8mb)

 

Kort info

En kort sammanfattning av erbjudandet på en sida, inklusive anmälningssedel.

 

Anmälningssedel

En blankett med portofri svarspost på baksidan. Skriv ut sidan två på baksidan av blanketten så kan du vika den och skicka in den till SingöAffären utan att behöva frankera.

 

Anmälningssedel på en sida 

Enbart blanketten på en sida. Du får frankera själv och skicka direkt till SingöAffärens adress som också är angiven på blanketten.

SingöAffären AB

Singö 1474

760 45 Grisslehamn

 

 

Singö behöver en ny Affär!

 

- För din egen nytta och bekvämlighet

 

- För att vidmakthålla värdet

  på din fastighet

 

- För Singös sociala liv och

  sammanhållning

 

- För öns möjligheter att utvecklas

  och förbli en levande bygd.

 

- För miljöns skull.

 

 

SingöAffären AB  - Ett initiativ av Levande Roslagsbygd